مولتی متر

درمورد تجهیزات اندازه گیری و تست بیشتر بدانیم

مولتی‌متر دستگاهی است که به وسیله آن می توان چند کمیت مختلف را اندازه گیری کرد.
تمام مولتی‌مترها با جزئی اختلاف مانند یکدیگر هستند. مولتی‌متر دیجیتال از یک قاب متحرک تشکیل شده است که در داخل یک میدان مغناطیسی دائمی قرار گرفته و میزان چرخش آن را سیگنال نشان می‌دهد. وقتی جریان معینی از قاب عبور می‌کند، صفحه دیجیتال متصل به آن تغییر کرده و مقدار جریان را نشان می‌دهد. روی صفحه آومتر قسمت های زیر مشاهده می‌شود:
صفحه دیجیتال
کلید انتخاب یا سلکتور
ترمینال‌ها و دکمه‌های تنظیم کننده
در مولتی‌متر مورد نظر روی صفحه، برای کمیت‌های مختلف در چهار ردیف قوس‌های مدرج تعیین شده است که که هر ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است روی صفحه علائم V برای اختلاف پتانسیل، A برای شدت جریان،Ω برای مقاومت الکتریکی، AC برای جریان متناوب و DC برای جریان مستقیم به کار رفته است. معمولا درجه بندی مربوط به مقاومت الکتریکی از راست به چپ و سایر درجه بندی ها از چپ به راست می‌باشد.
سلکتور کلیدی است که می‌تواند روی صفحه دایره شکل حول خود حرکت کند. در محیط دایره درجاتی است که حوزه کار دستگاه را نشان می‌دهد. اعدادی که کلید سلکتور مقابل آنها قرار داده می‌شود ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از درجات قوس های مدرج باشند. در عمل حوزه کار انتخاب شده را بر آخرین عدد قوس مدرج تقسیم نموده، حاصل تقسیم را که ضریب قرائت نامیده می‌شود در عدد متقابل به عقربه ضرب می نماییم. به این ترتیب مقدار کمیت به دست می‌آید.


logo-samandehi

جستجو در رصاکو

آمار سایت

  • 0
  • 49
  • فوریه 24, 2018

لوگوی رصاکو

  • مشتریان ما