هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره
نائب رئیس هیئت مدیره
مدیر پروژه
مدیر پروژه
سرپرست کارگاه
کارشناس فروش
کارشناس ابزاردقیق
سرپرست کارگاه
حسابدار

 


  • مشتریان ما