گیج دما

دماسنج‌های عقربه ای یا گیج دما، نمایشگر آنالوگ دمای نقطه‌ای خاص می‌باشد که از لحاظ عملکرد به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند :
1- دماسنج‌های بی متال Bimetal
2- دماسنج‌های پرشدهActuated

1- دماسنج‌های بی متال :
اساس کار این دماسنج بر کاهش یا افزایش طول یک فلز در اثر تغییرات دما می‌باشد.
Bimetal coil reacts to lighter
طبق ویژگی نمایش داده شده در عکس فوق، در گیج دما، دو فلز با ضریب انبساط طولی متفاوت به هم متصل شده و به شکل یک کویل در می‌آیند. یکسر کویل ثابت و سر دیگر آن آزاد است. در صورت تغییر دما، انتهای آزاد کویل که به عقربه متصل است می‌چرخد و مقدار دما توسط عقربه نشان داده می‌شود.

2-دما سنج های پر شده:
Temp gaugeدماسنج پر شده از جیوه با نشاندهی سیستم فشار
این نوع دماسنج با استفاده از تغییر فشار جیوه ناشی از تغییر دما کار می‏کند، یعنی تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار جیوه پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما توسط یک فشار سنج عقربه ای که بر اساس دما کالیبره شده است نمایش داده می شود. دماسنج‌های پرشده خود به چهار قسمت مجزا تقسیم می‌شوند که به شرح زیر است

دماسنج پر شده از مایع با نشاندهی سیستم فشار
این نوع دماسنج با استفاده از تغییر فشار مایع ناشی از تغییر دما کار می‏کند، یعنی تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار مایع پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود. مایع پر شده می‏تواند الکل‏،نفت و غیره باشد.

دماسنج با نشاندهی سیستم فشار بخار
این نوع دماسنج حاوی مایع فرار در داخل حسگر گرمایی بوده و تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار بخار اشباع شده مایع پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود.

دماسنج با نشاندهی سیستم فشار گاز
در این نوع دماسنج تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار گاز پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود. گاز پر شده باید گازی بی ‏اثر نظیر نیتروژن یا هلیوم باشد.
مهمترین کاربرد ترمومترهای پرشده، برای مواقعی است که پراب دما بیش از 1 متر با نمایشگر عقربه ای فاصله داشته باشد. به این مدل ها کاپیلاری دار یا دنباله دار می‌گویند که دنباله بین 1 تا 5 متر می تواند باشد.


logo-samandehi

جستجو در رصاکو

آمار سایت

  • 0
  • 146
  • فوریه 24, 2018

لوگوی رصاکو

  • مشتریان ما